Türk çiftçisine traktör ve tarım makineleri başta olmak üzere, mekanizasyon ve hayvancılık sektöründeki tüm yenikleri ve son gelişmeleri en doğru şekilde ulaştırıyoruz.
Abonelik Formu
Abonelik Formu

Bankaların tarıma verdiği kredi desteği 180 milyar lirayı aştı

Türk bankacılık sektörü, 2022 yılı Mart sonu itibarıyla tarım alanında faaliyet gösteren şirketlere kredi desteğini 2021 yıl sonuna göre 18 milyar 704 milyon lira artırdı. Böylece tarım sektörünün toplam kredi stoku 180 milyar 738 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün tarım alanında faaliyet gösteren firmalara kullandırdığı kredilerin stoku 2022 yılı Mart sonu itibarıyla 180 milyar 738 milyon dolar oldu. 2021 yıl sonunda 162 milyar 34 milyon lira düzeyinde olan kredi stoku, 3 aylık süreçte yüzde 11,5 artış gösterdi. Söz konusu dönemde kredi stokunda 18 milyar 704 milyon lira artış meydana geldi. Son 5 yılda tarım alanında kullandırılan krediler 105 milyar 858 milyon lira artış gösterdi. Özellikle salgın döneminde desteklerini sürdüren bankalar, tarım kredi stoklarını son 2 yılda yaklaşık 73 milyar lira artırdı. Böylece tarım sektöründeki kredi stoku artışı son 5 yılda yüzde 141,4, son 2 yılda yüzde 67,4 yükseldi.

Tarım bankacılığı

Bankaların internet sitelerinden derlenen bilgilere göre, ‘Tarım Bankacılığı’ konsepti ile çiftçilere ve tarım alanında faaliyet gösteren firmalara özel kampanyalar ve kredi imkanları sunan bankacılık sektörü, çiftçinin ve üreticinin ihtiyaçlarını ve mevsimsel nakit akışını göz önünde bulundurarak farklı ürünlerle tarım kesiminin yanında yer alıyor. Bankalar, çiftçilerin ve üreticilerin traktör, mazot, gübre, zirai ilaç, tohum, yem ve ekipman ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ön ödemesiz, hasatta ödeme ya da esnek ödeme gibi kredi imkanlarının yanı sıra anlaşmalı üye iş yerlerinden alımlar için özel kredi kartları da sunuyor. Tarım ürünlerinin üretimi, güvenliği, sürdürülebilirliği, tedariki ve nihai tüketiciye erişimi konuları salgınla birlikte tekrar gündeme geldi. Stratejik alanların başında gelen tarım; çiftçileri, tarımsal üretime yönelik girdi üreten ve tedarik edenleri, kooperatifleri, tarım ürünlerini depolayan, satan, işleyen tüccarları, sanayicileri, esnafı, toptan ve perakende satıcıları, enerji üretenleri, veri, yazılım, teknoloji geliştiren şirketleri, üniversiteleri ve sivil toplum örgütlerini bir araya getiren bir ekosistem haline getirdi.

Ziraat Bankası

Türkiye’nin tarım alanındaki lokomotif bankası olan Ziraat Bankası, geçen ay yeni tarım bankacılığı stratejisini açıklamıştı. “Tarım Ekosisteminin Finansmanı” kapsamında yeni tarım bankacılığı stratejileri sürdürülebilir finansman, ulaşılabilir finansman, çözüm odaklılık ve güçlü iletişim temeline dayanıyor. Banka, Genç Çiftçi Kredileri, Kadın Çiftçi Kredileri, Altın Kovan Kredisi, Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Kredisi, Üreten Kooperatif Kredisi, Tarım Transfer Kredisi ürünleri ile tarım alanında farkındalık oluşturmayı sürdürüyor. Genç Çiftçi Kredisi kapsamında, tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 500 bin TL’ye kadar yatırım ve/veya işletme kredisi kullandırılması öngörülüyor. Söz konusu kredi, süt hayvancılığı, besicilik, et tavukçuluğu, arıcılık, serada sebze üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularında yatırım yapacak gençlere veriliyor. Kadın Çiftçi Kredisi kapsamında, tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılıyor. Söz konusu kredi, süt hayvancılığı, besicilik, et tavukçuluğu, arıcılık, serada sebze üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularında yatırım yapacak kadınlara veriliyor. Altın Kovan Kredisi’nde çiftçilere 150 bin TL’ye kadar kredi kullandırılıyor. Kredi kullanacaklarda ise arıcılık yapması veya daha önce bu faaliyette bulunması, kredi kapsamında alacağı arılı kovanlarla birlikte arı kovanı varlığının asgari 50 adet ve üzerine çıkarmak ve tarımsal faaliyetin bulunduğu yerde ikamet etmek özellikleri aranıyor. Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Kredisi, tarım alanındaki modern basınçlı sulama sistemleri ile güneş enerjisi sistemleri kullanımının yaygınlaştırılması, tarımsal üretimde enerji maliyetlerinin düşürülüp verimlilik ve karlılığın artırılması amacıyla çiftçilere sunuluyor. Üreten Kooperatif Kredisi’nde ise tarım ürünlerinden katma değerli ürünlere geçişe destek verilmesi, tarladaki ürününü veya işlenmiş tarımsal ürününü doğrudan tüketiciye sunmak isteyen üreticilerin desteklenmesi amacıyla kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatiflere 15 milyon TL’ye kadar yatırım ve/veya işletme kredisi kullandırılıyor. Tarım Transfer Kredisi kapsamında ise gerçek/tüzel kişilere ait tarımsal işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve geri ödeme güçlerini artırmalarına imkan verilmesini teminen, diğer bankalar nezdinde kullandıkları tarım kredilerinin Ziraat Bankası’na transfer edilmesine yönelik 500 bin TL’ye kadar 60 ay azami vadeli yatırım ve/veya işletme kredisi kullandırılması öngörülüyor.

DenizBank

Özel bankalar arasında tarım bankacılığı alanında lider konumdaki DenizBank, Tarım Girişim Kredisi, Tarım Teknolojileri Kredisi, Gübretaks Kredisi, Üretici Kart, Tarımsal Krediler gibi ürünlerle üreticilere destek vermeyi sürdürüyor. Tarım Girişim Kredisi kapsamında, banka, tarım alanında geliştirmesi düşünülen teknolojiler ve girişimler için 50 bin TL’ye kadar 5 yıla varan vadelerde kredi sunuyor.

DenizBank, sensör, telefon, hayvan takip aletleri, drone ve üretimde verimi artıracak daha birçok cihaz için 5 yıla varan vadelerde kredi veriyor. Hayvansal üretim ve bitkisel üretim alanlarındaki yatırımlar ile bu konularında mevcut tarımsal işletmelerin satın alınmasına yönelik de finansman desteği sunan DenizBank, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Fonları (IPARD) ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında hibe almaya hak kazanan projeleri de finanse ediyor.

Akbank

Akbank, geri ödemesiz dönem seçeneği de olmak üzere, çeşitli vadelerde uygun faiz oranlarıyla tarım bankacılığı kredileri veriyor. Banka, Ürün Ön Finansman Kredisi ile ürünün ekiminden hasadına kadar geçen dönemdeki tohum, gübre, ilaç, sulama ve işçilik maliyetlerinizin tamamını karşılayabiliyor. Sera kurulumu veya mevcut seranızın bakımı ya da genişletilmesi için Sera Kredisi ürününü sunan Akbank, Arsa/Tarla/Bahçe Alımı Kredisi, Traktör Kredisi, Damla-Sulama Kredisi, Tarımsal Ekipman Kredisi ve Uzun Vadeli Yatırım Kredisi ile de tarımsal üretime destek veriyor.

Albaraka Türk

Albaraka Türk, zirai kazanç sağlayan çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçiler ve faaliyet konusu tarım/çiftçilik olan işletmelere özel hasat dönemine uygun ödeme planları ile finansal çözümler sunuyor.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, Türkiye’de tarımda sanayileşmeyi ve modern tarımı teşvik etmek amacıyla geliştirdikleri yeni finansal ürünlerle, üretim ve üretim sonrası dönemlerde tarımsal işletmelerin yanında olmaya devam ediyor. Tarım sektörünün kalıcı finansmanını sağlamak ve bankacılık sektörüyle olan ilişkisini sağlam temeller üzerine kurabilmek için, ürün bazında faaliyet döngülerine uygun vadelerde finansman imkanı sağlayan Garanti BBVA, Bitkisel Üretim Kredileri, Hayvansal Üretim Kredileri, Tarımsal Makine Ekipman Kredisi ve Hibe Programlara Yönelik Kredi Destekleri gibi finansal ürünlerle tarıma destek veriyor.

İş Bankası

Sektörün en büyük özel bankası olan İş Bankası da çiftçilere ve tarım alanında faaliyet gösteren şirketlere tarım ve hayvancılık kredileri, yeni traktör kredisi, sulama sistemleri kredisi, zirai drone kredisi, kadın çiftçi kredisi desteği sağlıyor. İş Bankası, tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan tohum, fide, gübre, zirai ilaç, akaryakıt, yem, tarımsal ekipman vb. harcamaların finansmanı amacıyla, üreticilere tahsis edilen tarımsal kredinin kullanımını sağlayan ve Bankamatik kartı olarak da kullanılabilen İmece Kart’ı sunuyor.

Kuveyt Türk

Kuveyt Türk, tarım ve hayvancılıkta uğraşan çiftçi ve işletmelere çeşitli finansman desteği sağlıyor.Tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan mazot, gübre, zirai ilaç, tarımsal ekipman, tohum ve fide alımlarını fonlayan ve ödemeleri hasat dönemine kadar erteleyebilme imkanı sunan Tohum Kart’ı da veren Kuveyt Türk, tarım bankacılığı ile çiftçinin yanında olmayı sürdürüyor.

QNB Finansbank

QNB Finansbank, farklı üretim alanlarına özgü işletme ve yatırım kredileri imkanları sunuyor. Traktör, tarımsal ekipman, tarla alımı kredilerinin yanı sıra, besicilik, süt hayvancılığı, kümes hayvancılığı, arıcılık, meyve/bağ, su ürünleri ve seracılık alanlarında yatırım kredileri de sağlayan QNB Finansbank, CardFinans TarımNakit ve CardFinans TarımKart ile destek veriyor.

Şekerbank

Tarım bankacılığı alanında önemli projelere imza atan Şekerbank, çiftçiler topraklarını bırakıp gitmesinler diye “Aile Çiftliği Bankacılığı” kapsamında Tarla Büyüme Kredisi, Tarımsal EKOkredi, Tarım Ekipmanları Kredisi ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kredisi veriyor. Şekerbank, Hasat Kart ile üreticilerin ilaç, mazot, gübre, tohum ve fide gibi tarımsal ihtiyaçlarını uygun koşullarda alabilmelerine imkan sağlıyor.

TEB

Türk Ekonomi Bankası (TEB), çiftçilere ve üreticilere işletme kredisi kapsamında; Hasat Kredisi, Organik Tarım Kredisi, İyi Tarım Uygulamaları Kredisi, Sözleşmeli Üretim Kredisi, Tarımsal Gelir Kredisi, Süt Hayvancılığı Kredisi, Besicilik Kredisi, Tavukçuluk Kredisi, Elektronik Ürün Senedi Karşılığı Kredi gibi ürünler sunuyor. Yatırım kredisi kapsamında ise; modern basınçlı sulama sistemleri ve makine/ekipman alımı için de kredi imkanı sağlayan banka, Harman Kart ile akaryakıt, gübre, tohum, yem ve zirai ilaç gibi tüm tarımsal ihtiyaçları karşılayabilecek bir finansal ürün de veriyor.

VakıfBank

VakıfBank, bitkisel üretimden seracılığa, küçük ve büyükbaş hayvancılıktan kümes hayvancılığına kadar çiftçinin işletme ve yatırım kredisi ihtiyacına yönelik tarım bankacılığı hizmeti veriyor. İşletme kredileri kapsamında; Bitkisel Üretim İşletme Kredisi, Süt Hayvancılığı İşletme Kredisi, Besi Hayvancılığı İşletme Kredisi, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği İşletme Kredisi, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği İşletme Kredisi, Sera İşletme Kredisi, Elektronik Ürün Senedi-ELÜS Kredisi, TMO Makbuz Senedi Kredisi, Tarımsal İşletme Kredisi ve Sözleşmeli Üretim Kredisi ürünlerini sunan VakıfBank, yatırım kredileri kapsamında ise Traktör Kredisi, Araç Kredisi, Makine- Ekipman Kredisi ve Tarım Arazisi Alım Kredisi desteği sunuyor. Hibe destekli yatırım kredileri de veren banka, TarımKart ile çiftçilere avantajlı alışveriş imkanı, hasat dönemine uygun vade olanağı sağlıyor.

Yapı Kredi

Yapı Kredi, çiftçinin ekim-dikim, gübreleme, sulama, hasat toplama dönemindeki tüm finansal ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla Tarımsal Üretim Kredisi ürününü sunuyor. Süt hayvancılığı işletmelerinin yem, bakım, ilaç, aşılama, su, elektrik vb. ihtiyaçlarına yönelik Besicilik Kredisi sunan banka, tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin kapasitelerini artırma, işletmelerini yenileme, modernize etme amacıyla yapacakları yatırımların (bağ-bahçe tesisi, tarımsal yapıların inşası ve tadilatı, projeli diğer yatırımlar, sulama yatırımları, arazi alımları vb.) finansmanı amacıyla Tarımsal Yatırım Kredisi imkanı sağlıyor. Banka, yeni traktör ve ekipman alımı, büyükbaş ve küçükbaş süt hayvanı alımı kredileri de veriyor. Banka, seracılıkla uğraşan üreticilere de finansman desteği sağlıyor. Sektördeki diğer bankalar da çiftçilere işletme ve yatırım kredileri kapsamında bir çok finansal ürün sunuyor.

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ÖNCEKİ HABER

34. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 07-09 Eylül tarihleri arasında Bilecik’te düzenlenecek!

SONRAKİ HABER

IPSO: Ege Bölgesi’ndeki faaliyetlerimizi kuru üzümün başkenti Manisa’dan genişleteceğiz”

BENZER HABERLER
Devamını Oku

TMO buğday alım fiyatlarını açıkladı

Buğday hasanın başlamasıyla birlikte çiftçilerin merakla beklediği hububat ve buğday alım fiyatlarını açıklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından…
Total
0
Share